MTGSK | zal. 2014 | triatlon

Akvatlon Šamorín 2018

Do začiatku 1. ročníka preteku
Akvatlon Šamorín 2018 zostáva:


Milý pretekár, pretekárka,
Ešte predtým než 1. ročník Šamorínskeho akvatlonu otvorí v sobotu ráno svoje brány, dovoľ aby sme Ťa oboznámili s pokynmi týkajúcimi sa samotnej organizácie preteku:

Prezentácia sa začína o 8:00 hod. v priestoroch vstupu do Aqua arény. Na tomto mieste je zároveň možné sa osobne zaregistrovať (štartovné pre detské kategórie bude 10 EUR a pre dospelých (hobby aj elite) 25 EUR). Vyzdvihnúť si štartovné balíčky alebo sa registrovať bude možné do 10:00 hod. Mysli však na to, že registrácia, aj prezentácia, musí prebehnúť najneskôr 45 minút pred plánovaným štartom prvej rozplavby Tvojej kategórie.

Počas plaveckej časti sú povinné plavecké čiapky podujatia, ktorú sú súčasťou štartovacieho balíčka. Štartuje sa z vody, kotúľové obrátky sú zakázané.

Rozplavby začínajú detskými kategóriami (podrobný rozpis nájdeš tu). Ber prosím ohľad na fakt, že časy rozplavieb boli pripravené podľa údajov od Vás – pretekárov, a teda je možné, že dôjde k určitým časovým posunom. O všetkom budeš, samozrejme, včas informovaný na mieste.

Bežecká časť bude prebiehať na vonkajšej atletickej dráhe (venuj, prosím, zvýšenú pozornosť pokynom usporiadateľa, pokiaľ ide o smer behu a počet okruhov, ako aj pokynom priamo na/počas štartu – nákres trate s vyznačeným štartom/cieľom, smerom behu a dĺžkami tratí nájdeš v tomto pdf). Štartuje sa podľa Gundersenovej metódy, t.j. s hendikepom určeným podľa času z plaveckej časti.
Jednotlivé kategórie budú štartovať nasledovne (uvádzame čas prvého v danej kategórii):

11:45 – 12:00 poučenie Nádeje C, B, A a mladší žiaci
12:00 – 13:00 štart Nádeje C, B, A a mladší žiaci
13:00 – 13:15 poučenie Hobby a starší žiaci
13:15 – 13:45 štart Hobby a starší žiaci
13:45 – 14:00 poučenie hlavnej kategórie
14:00 – štart hlavných kategórií

Vzhľadom na poveternostnú situáciu je možné, že na dráhe bude sneh alebo námraza, preto tomu, prosím, prispôsob svoju bežeckú obuv. Každý pretekár obdrží čip, ktorý je nutné bezprostredne po dobehnutí do cieľa vrátiť usporiadateľovi (pokuta za jeho nevrátenie alebo stratu je 10 EUR). Okrem čipu musí mať každý pretekár na hrudi viditeľne umiestnené svoje štartovné číslo.

Vyhodnotenie pretekov bude po dobehnutí posledného pretekára v priestoroch Aqua arény (v miestnosti za bazénom). Predpokladaný čas je 15:00 hod.

Všeobecné pokyny:

Každý pretekár a osoby, ktoré ho sprevádzajú, dostanú pri vstupe do Aqua arény náramok, ktorý zaistí voľný vstup do relaxačného bazéna (za nevrátenie alebo stratu náramku účtuje prevádzkovateľ Aqua arény poplatok 50 EUR). Prosím rešpektuj kapacitné možnosti Aqua arény a obmedz svoj sprievod na maximálne dve osoby.

Občerstvenie pre pretekárov sa bude podávať v priebehu celého dňa v priestoroch tzv. prechodovej miestnosti (priamo za bazénom). Prosíme nevnášaj jedlo do priestorov bazéna.

Veríme, že si zajtrajší deň užiješ spolu s nami. Tešíme sa na Teba!

Tím motigo