výživa – triatlon – tréningy

Nenechávajte deti za počítačom

Podporte športovú prípravu najmenších a venujte im svoje 2 %. Takto získané prostriedky každoročne používame na rozvoj všeobecných pohybových schopností najmenších v rámci projektu komplexnej športovej prípravky pre deti od 5 do 15 rokov.
Aj vďaka vám im dokážeme zabezpečiť kvalitné tréningové podmienky nákupom športových pomôcok, zabezpečením licencií STÚ, štartovného, dopravy a podpory na pretekoch. Vyzbierané prostriedky budú tiež použité na organizovanie pretekov, sústredení a letných športových kempov pre deti.


Postup na poukázanie 2 % z dane

Ak ste zamestnanec, nezabudnite najneskôr do 30. apríla 2021 doručiť na daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska nasledovné vyplnené tlačivá (kliknite na odkaz a stiahnite si tlačivo):

Ak ste fyzická osoba – podnikateľ, SZČO alebo osoba, ktorá si z iných dôvodov sama podáva daňové priznanie, resp. právnická osoba, nezabudnite do 31. marca 2021 súčasne s daňovým priznaním podať aj:

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, ktoré je súčasťou daňového priznania.

Údaje o prijímateľovi

Názov: motigo
Forma: občianske združenie
Sídlo: Kukučínova 40, 831 03 Bratislava
IČO: 42364329

Ďakujeme vám za priazeň a podporu!

motigo triatlonový klub