MTGSK | zal. 2014 | triatlon

Akvatlon Šamorín 2018

Akvatlon Šamorín 2018 – základné informácie

Usporiadateľ/organizátor: motigo (Kukučínová 40, 831 03 Bratislava)
Tomáš Trosko, Igor Bulík
Email: akvatlon.samorin@motigo.sk
Riaditeľ pretekov: Tomáš Trosko
Hlavný rozhodca: Jaroslav Cisár
Technický delegát: Silvia Švecová
Dátum: 24.2.2018
Miesto: x-bionic sphere, Dubová 33, 931 01 Šamorín

 


Vekové kategórie

Akvatlon je súčasťou Slovenského pohára STÚ v žiackych kategóriách

Kategória Vek Rok narodenia Vzdialenosti
(plávanie-beh)
Nádeje C (chlapci/dievčatá) 7 rokov a mladší 2015 – 2011 25 m – 125 m
Nádeje B (chlapci/dievčatá) 8 – 9 rokov 2010 – 2009 50 m – 250 m
Nádeje A (chlapci/dievčatá) 10 – 11 rokov 2008 – 2007 100 m – 500 m
Mladší žiaci/-ky 12 – 13 rokov 2006 – 2005 200 m – 1 km
Starší žiaci/-ky 14 – 15 rokov 2004 – 2003 400 m – 2 km
Hobby (muži/ženy) 16 rokov a viac 2002 – 1928 400 m – 2 km
Dorastenci/-ky 16 – 17 rokov 2002 – 2001 1000 m – 5 km
Juniori/-ky 18 – 19 rokov 2000 – 1999 1000 m – 5 km
Muži/ženy 20 – 39 rokov 1998 – 1979 1000 m – 5 km
Veteráni/-ky 40 rokov a viac 1978 – 1928 1000 m – 5 km

Bežecká trať

Akvatlon Šamorín 2018 - bežecká trať


Štartovné

Detské kategórie (Nádeje C, B, A, starší a mladší žiaci) 7 € (do 8.2.2018) – 10 € (do 19.2.2018) – 10 € na mieste.
Hobby a všetky ostatné kategórie 15 € (do 8.2.2018) – 20 € (do 19.2.2018) – 25 € na mieste.
Počet účastníkov je obmedzený (250 pretekárov).
Bankové spojenie: Fio banka, IBAN: SK5883300000002001350773 (v poznámke uveďte meno pretekára)
Prihlásiť sa na tomto odkaze je možné do 19.2.2018, resp. do naplnenia kapacity (250 pretekárov). Po tomto termíne je možná registrácia už len na mieste v deň preteku. V prípade neúčasti ponúkame možnosť štartovné presunúť na iného pretekára alebo ho preniesť na nasledujúci ročník preteku.
Štartovný balíček obsahuje okrem vstupu do x-bionic aquatic sphere, štartovného čísla a občerstvenia, plaveckú čiapku s logom preteku, zdravú pochúťku od Gaby’s sweet bakery a darček.

Program

8:00 – 10:30 prezentácia
Plavecká časť – plavecký bazén 25 m
8:30 – 9:00 rozplávanie Nádeje C, B, A a mladší žiaci
9:00 – 9:45 štart Nádeje C až po mladších žiakov
9:45 – 10:00 rozplávanie starší žiaci a Hobby
10:00 – 10:30 štart starší žiaci a Hobby
10:30 – 10:45 rozplávanie hlavnej kategórie 1000m
10:45 – 13:30 štart hlavnej kategórie
Bežecká časť – atletická dráha 400 m
10:45 – 11:00 poučenie Nádeje C, B, A a mladší žiaci
11:00 – 12:00 štart Nádeje C, B, A a mladší žiaci
12:00 – 12:15 poučenie starší žiaci a Hobby (2 km)
12:15 štart 1. pretekára kat. starší žiaci a Hobby
14:00 – 14:15 poučenie hlavnej kategórie (5 km)
14:15 štart 1. pretekára hlavnej kategórie
Štartuje sa podľa Gundersenovej metódy, podľa odplávaného času z plaveckej časti.
Vyhlásenie výsledkov
Vyhlásenie výsledkov prebehne po dobehnutí posledného pretekára, približne o 15:00.

Všeobecné ustanovenia

  • preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a súťažného poriadku pre rok 2018,
  • v rámci plaveckej časti kotúľové obrátky nie sú povolené,
  • z kapacitných dôvodov môžu pretekára v x-bionic aquatic sphere sprevádzať max. 2 osoby,
  • pretekári a diváci sa riadia návštevným poriadkom x-bionic aquatic sphere – stiahnuť dokument,
  • každý pretekár prevzatím štartovného čísla a zaplatením štartovného poplatku potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť, bez akýchkoľvek nárokov na organizátora, je zdravotne spôsobilý absolvovať pretek,
  • parkovať je možné bezplatne v deň preteku v areáli x-bionic sphere Šamorín,
  • organizátori si vyhradzujú právo na zmenu v propozíciách a v organizácii pretekov. Časy v programe sú orientačné a účastníci budú o prípadnej zmene oboznámení v dostatočnom predstihu.